Työilmapiiritutkimusta haastattelemalla ja esimiesten kanssa yhdessä

 • Joukolla on monipuolista kokemusta työilmapiiritutkimusten suunnittelusta ja toimeenpanosta.
 • Anna-Maijalla on hyviä kokemuksia erityisesti pienimuotoisista esimiesten ja työntekijöiden kanssa yhdessä tehdyistä työilmapiirikartoituksista.
 • Työyhteisöissä käydyt keskustelut kartoituksen tuloksista ja niihin perustuvista kehittämissuunnitelmista tuottavat aitoa yhteistä halua työskennellä tilanteen parantamiseksi.

Emma

 • suunnittelee työilmapiirikartoituksen esimiesten kanssa yhdessä
 • haastattelee työntekijöitä
 • käyttää haastatteluissa narratiivista menetelmää
 • tekee karkean yhteenvedon tuloksista

Johtoryhmä

 • työstää tuloksista yhteenvedon
 • tekee kehittämissuunnitelmaluonnoksen
 • tutustuttaa työyhteisön tuloksiin

Työyhteisö

 • keskustelee kartoituksesta, kommentoi ja ideoi kehittämissuunnitelmaa edelleen