Työnohjaus / coaching / mentorointi
Työnohjaaja on ohjattavan sparraaja, coach, fasilitaattori, valmentaja ja tukihenkilö tai mentori.
  • Työnohjaus - tai coaching tai mentorointi - ovat pintaa syvemmältä luotaavia kehittymisen keinoja. Ohjattavan halu kehittyä, oppia ja ratkasita ongelmia on lähtökohta. Ohjauksella pyritään tavoitteellsiesti parempaan ymmärrykseen ja osaamisen kehittymiseen. 
  • Sekä Anna-Maija että Jouko toimivat työohjaajina/coacheina/mentoreina.
  • Anna-Maijalla on pitkä kokemus esimiesten ja kehittämisalan asiantuntijoiden yksilö- ja ryhmäohjauksesta.
  • Kokeneena ja vaativissa tilanteissa toimineena johtajana ja esimiehenä - Joukolla on paljon annettavaa mentorina.
  • Anna-Maija on organisoinut koko organisaation esimieskunnalle työnohjausta mm. fuusiotilanteissa. Hän on järjestänyt myös työnohjaajien, ohjattavien ja esimiesten yhteisiä tapaamisia, joissa sovitaan organisaatiokohtaisista työnohjausken tavoitteista ja painopisteistä.
  • Emma suosittelee asiakkailleen työnohjaajia, joiden työhön se luottaa ja tekee aktiivista yhteistyötä työnohjaajaverkostonsa kanssa mm. opiskelemalla yhdessä.
  • Anna-Maija toimii nyt toista vuotta Henry ry:n työnohjausjaoksen vetäjänä yhdessä Seija Mauron kanssa  (Flowtraining Oy) ja on Organisaatiodynamiikka ry:n kautta mukana suunnittelemassa jokakesäistä työnohjauskongressia. Hän on myös Suomen Coaching yhdityksen ja Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.