Essee: Johtamisen taito Tulosta Sähköposti

         
Johtamisen taito

Vastaa hitaasti mietiskellen seuraaviin kysymyksiin:
1. Mikä on johtamasi työyhteisön perustehtävä?
2. Miten toimintanne on kehittynyt sen historian kuluessa? Mitkä ovat olleet käännekohtia?
3. Mitkä ovat toimintanne tulevaisuuden ”viralliset” visiot?
4. Millaisen kehityksen sinä haluat? Millainen on henkilökohtainen visiosi? (työn kohde, menetelmät, johtaminen, yhteistyö jne.)
5. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä työssä?
6. Mitä ajattelet johtamistyöstä? Mikä on oman johtamisesi idea, mihin uskot siinä?
7. Mitä ajattelet ihmisen kyvystä kehittyä ja oppia?
8. Mitkä ovat omat vastuusi ja valtuutesi ja käytettävissäsi olevat resurssit? Ovatko ne omasta mielestäsi tasapainossa?

Kun olet keskustellut ja sopinut työyhteisösi perustehtävästä vähintään kerran vuodessa porukkasi kanssa niin, että kaikki ovat avanneet suunsa, olet oikealla tiellä.

Yhteiset lähtökohtanne ovat lupaavat,  kun koko porukka on selvillä toimintanne lähihistoriasta, ymmärtää sen kehitykseen vaikuttaneet asiat ja teillä on hyvä visio tulevasta. On välttämätöntä, että tunnet itsesi ja sen miten vaikutat ihmisiin.
Itsetutkiskelusta et voi tinkiä. Kaikkitietävyytesi johtaa työntekijöittesi avuttomuuteen, se ei tue itsenäistä vastuunottoa. Älä ole guru, jaa ongelmat ja pohdi niitä yhdessä työyhteisösi kanssa. Kun et tiedä sano se. Yrittäkää etsiä yhdessä luovia ratkaisuja.

Suunnittele oma johtamisstrategiasi.
Arvioi ja tarkista sitä kaiken aikaa. Pohdi erityisesti mitä erilaisista tavoistasi toimia voi seurata. Tee hypoteeseja. Älä toimi itseäsi vastaan. Selvitä mihin uskot. Älä plagioi.

Asetu toisen asemaan.
Etsi ainakin yksi hyvä puoli jokaisesta työntekijästäsi. Opettele kysymään mikä on kullekin työntekijälle tärkeää. Vaadi työntekoa ja kehittymistä. Keskustele tärkeistä asioista.

Tue riippuvaisia ihmisiä yksilöllisyyteen, itsenäisyyteen (niitä, joiden omakohtainen suhde työhön ei ole kehittynyt, jotka eivät osaa tai eivät tiedä mikä on olennaista ja tärkeää).
Ohjaa itsenäisiä ihmisiä yhteisöllisyyteen. Anna yhteisöllisesti toimiville aikaa yhteistyöhön ja kannusta reflektointiin.

Pidä huolta itsestäsi.
Pidä huolta siitä, että saat tarvittavat resurssit, ja että valtuutesi ja vastuusi on määritelty kunnolla. Huolehdi siitä että sinulla on tarpeeksi aikaa rentoutua ja viettää aikaa läheistesi kanssa.

Johtamisen tehtävä on luoda edellytykset työyhteisölle hyvään työhön.
Johtamistaitoa voi oppia. Visio, strategia, työn organisointi ja työyhteisön vuorovaikutus ovat johtamisen ydinasiat. Tarvitset halua kehittyä, kykyä reflektoida, luovuutta ja nöyryyttä.