Anna-Maijan Curriculum Vitae Tulosta Sähköposti

Helvi Anna-Maija Kajanoja  s. 16.10.1948

 

Tutkinnot

 • Kauppatieteiden maisteri 2005 (Ekonomi), Vaasan yliopisto
 • Nuorisotyön tutkinto (Sosionomi), 1973, Tampereen yliopisto
 • Ylioppilas 1969, Etelä-Espoon Yhteiskoulu

Merkittäviä koulutuksia

 • Narratiiviset menetelmät koulutusohjelma 2007 (Lauri Heikkilä)
 • Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä koulutusohjelma 2001 - 2002, Metanoia Oy (Organisaatiokonsultti FINOD)
 • Konsultointivalmennusohjelma 1990 - 1992, Pohto
 • Konsultatiiviset ja toiminnalliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä 1999, Tampereen yliopisto
 • Esseepaja ja sen jatkoseminaarit 1998, Oriveden opisto
 • NLP- kursseja mm. 1993, 1994 ja 1995, Helsingin yliopisto
 • Työelämän aikuiskouluttajien ja henkilöstökouluttajien didaktisen teorian kurssit 1982 - 83, Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Helsingin yliopisto
 • Ryhmätyön teoria 1 ja 2, 1977 Helsingin Yliopisto
 • Luovan toiminnan kurssi, 1973, Kalevan Nuorten liitto
 • Puhetaidon opistolinjan kurssi 1969, Suomen Puheopisto

Ruotsin kieli:

 • Pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurikeskus Tukholmassa, kesällä 1993
 • Uppsalan yliopisto, kesällä 1994
 • Åbo Universität, Ahvenanmaa kesällä 2006

Englannin kieli:

 • Linguarama: Stratford-upon-avonissa, kesällä 1995
 • Kielikoulu: Dublinissa kesällä 1996
 • Työväen Akatemia: kesällä 1997
 • Helsingin kauppakorkeakoulu: English Presentations, syksyllä 2000 ja keväällä 2002
 • Cambridge Academy of English: Professional Eglish, kesällä 2001

Saksan kieli:

 • Universität Bilefeld: kesällä 2000

Osaaminen

 • Muutosprosessien kokoniasvaltainen konsultointi ja valmennus muutoksiin: erityiskokemusta fuusioprosesseista
 • Johtamis- ja esimiestaitojen valmennus: mm. johtoryhmätyöskentely, palaverikäytännöt, kehityskeskustelut, palautteen antaminen, yhteistoiminnan organisointi, ohjaus- ja opastustaidot, rekrytointi, perehdyttäminen ja sen organisointi
 • Visio- ja strategiatyön ohjaus
 • Työyhteisöjen kehittämisprosessien ohjaus
 • Esimeisten ja asiantuntijoiden työnohjaus- ja coaching
 • Kouluttajien ja kehittäjien mentorointi
 • Tiimityön organisoinnin ohjaus ja tiimivalmennus
 • Oppimisprosessien organisointi ja koulutussuunnittelu
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaus ja coaching
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen
 • Kouluttajakoulutus: erityisesti yhteistoiminnallinen oppiminen
 • Ryhmätyöskentelyn ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen
 • Toiminnalliset menetelmät oppimisessa

Työkokemus

Oma yritys, Emma Palvelut Oy 1997 -

 • joka on monipuolisesti verkostoitunut eri alojen kehittämistyötä tekevien asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
 • työkenttänä erityisesti julkishallinnon organisaatiot ja kolmas sektori (järjestöt)
 • viime vuosina erityisesti muutoshankkeiden luotsaus (fuusiot), johdon, esimiesten, työyhteisöjen ja tiimien ohjausprosessit yhteistyössä esimiesten kanssa

Emma Palvelut OY:n asiakkaita mm.
YTV: liikenne, seutu- ja ympäristötiedot, yhteiset palvelut, HKL, Helb, RHK, Finroad (IHME), Ramboll Finland; Ensi - ja turvakotien liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Nuori Suomi ry; Vanhusten palvelutaloyhdistys ry; Kansanterveyslaitos, Helsingin yliopiston kirjastolaitos, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Opiskelijakirjasto ja tiedekuntien kirjastonjohtajat, Suomen ympäristökeskus, Keva, Espoon kaupungin ympäristö - ja tekninen toimiala, Espoon Leppävaaran sosiaali- ja terveyskeskus, Kela Lohja, Kela Saukkola, Lohjan kaupunki, (lukioiden rehtorit), Kuntaliitto, Janakkalan kunta, Kokkolan kaupunki...


Osakkaana (1/3) yrityksessä,

Kokonainen Kehittämispalvelu Oy

1991- 1998

 • koulutusta- ja henkilöstön kehittämistyötä

Espoon kaupunki,

kaupunginkanslia, koulutustoimisto

1975 - 1991

 • henkilöstökoulutuksen suunnittelu- ja toteutustehtävät eri nimikkeillä

Espoon kaupunki, sosiaalitoimisto,

lastensuojeluosasto 1973- 1975

 • lastensuojelutarkkaaja ja nuorisovalvoja
 • nuorten tukihenkilökoulutksen alullepanija ja organisaattori

Muuta toimintaa

 • Organisaatiodynamiikka ry:n jäsen,

                      hallituksessa 2006 - 2007

 • Henry:n työnohjausjaoksen aktiivijäsen

                      2. vetäjä 2007 - 2008

 • Julkishallinnon kouluttajat ry:n jäsen,

                      hallituksessa 1980 - 1989

 • Papinniityn päiväkoti

                      1979 perustajajäsen ja johtokunnan jäsen vuoteen 1986


 • Metanoia - ryhmän jäsen 2002 -
 • Suomen työnohjaajat ry:n jäsen
 • Suomen Caoching yhditysken jäsen
 • Espoon kaupunki: Ammattikoulujen johtokunta, 1 valtuustokausi 1980-luivulla
 • Espoon kaupunki: Joukkoliikennelautakunta, 1 valtuustokausi 1980-luivulla
 • YTV: liikennelautakunta, 1 valtuustokausi 1980-luivulla
 • Espoon Auto Oy: hallitus, 2 vuotta, 1980-luivulla
 • Yhdyskuntatyön neuvottelukunta 1970-luvulla
 • Avoin Naisten korkeakoulu: Villa Salinin hoitokunnan jäsen 1980- luvulla