Kirjallista Tulosta Sähköposti

  • Gradutyö, Vaasan yliopisto, Johtaminen ja organisaatiot (2005): Matkalippujen tarkastajien sairauspoissaoloista
  • Essee: Johtamisen taito    Lue lisää
  • Essee: Leila Keski-Luopan kirja Työnohjaus vai superviisaus
  • Essee: Burken ja Litwinin organisaation dynaamista toimintaa kuvaava malli
  • Essee: Pekka Järvisen kirja Esimies ongelmatilanteissa
  • Essee Pekka Kettusen kirja Iso pyörä kääntyy    Lue lisää (PDF)