Ammatillinen profiili Tulosta Sähköposti

Anna-Maija on

  • kauppatieteiden maisteri ja sosionomi
  • monipuolinen ja kokenut HR- ammattilainen, joka on työskennellyt erilaisissa henkilöstön kehittämistehtävissä (organisaatiokonsultti, työnohjaaja, coach, kouluttaja, koulutussuunnittelija) yli kolmekymmentä vuotta

Viime vuosina Anna-Maija on työskennellyt pääasiassa muutosprosessien mitä moninaisimmissa tehtävissä johdon ja esimesten tukena.

Parhaillaan hän tekee myös empiiriseen aineistoon perustuvaa tutkimusta yhdestä onnistuneesta fuusioprosessista.

  • Dialogiin perustuva yhteistoiminnallinen toimintatapa on hänen mielestään sekä työnteossa että kehittämistyössä ratkaisevaa.
  • Hän toimii myös johdon ja esimiesten sekä kehittämistyön ammattilaisten työnohjaajana/coachina. Hän pitää työnohjausta erityisen hyvänä kehittämisen keinona silloin kun pyritään syvälliseen ymmärrykseen ja todellisiin muutoksiin.

Anna-Maijan soveltaa

monia työelämän kehittämisessä viimeaikoina käytettyjä menetelmiä, teorioita ja lähestymistapoja kuten: 

  • konstruktiivinen - ja yhteistoiminnallinen oppiminen
  • kognitiivinen didaktiikka ja kehittävä työntutkimus
  • systeemiteoria ja systeemiäly
  • erilaiste toiminnalliset menetelmät
  • narratiiviset työtavat.

Anna-Maijan asiakassuhteet ovat

pitkäkestoisia yhteistyösuhteita pääasiassa julkishallinnosta ja kolmannelta sektorilta - järjestöistä. Hän on verkostoitunut monen kehittämisalalla toimivan kollegansa  kanssa.