Kehittäminen ja konsultointi Tulosta Sähköposti

Anna-Maijalla ja Joukolla  on monipuolinen toisiaan täydentävä teoreettinen ja kokemusperäinen tausta:

  • Organisaatiotutkimuksen ja johtamistutkimuksen asiaintuntemus
  • Sosiaalitieteiden, yhteiskuntapolitiikan, työpsykologian ja kasvatustieteen asiantuntemus
  • Työelämän ja sen kehittämisen kokemus ja asiantuntemus
  • Työn kehittämismenetelmien monipuolinen hallinta ja tuntemus
  • Ymmärrystä siitä, miten organisaatiot voivat kehittyä osaamisen, yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen avulla.

He haluavat tehdä kehittämistyötä pitkäjänteisesti yhteistyökumppaneittensa rinnalla.


Anna-Maijan ja Joukon konsultointiosaaminen perustuu laajaan
ja monipuoliseen kokemukseen, jatkuvaan kehittymishaluun ja työn iloon !